Laden Evenementen

Een Cursus in Wonderen: een weg naar huis

door Edwin Reurings

Een Cursus in Wonderen is een boek dat op wonderlijke wijze tot stand is gekomen. In 1965 hoorde Helen Schucman, een Amerikaanse klinisch psychologe en professor, een innerlijke stem die haar verzocht om aantekeningen te maken. De stem kwam als antwoord op haar hartsverlangen naar een uitweg uit een langdurige conflictsituatie op haar werk. Gedurende zeven jaar ontving ze van deze stem de tekst van ‘Een Cursus in Wonderen’.

De Cursus stelt dat liefde onze ware natuur is en dat we dit altijd kunnen ervaren tenzij we, bewust of onbewust, anders besluiten. De Cursus inspireert de lezer om de hindernissen die hij voor de ervaring van liefde plaatst te vinden en op te ruimen. Zodoende kunnen we wonderen ervaren, oftewel: uitingen van liefde. De Cursus stelt dat we volledig onschuldig zijn, wat we ook doen. We kunnen ons hoogstens vergissen in wie wijzelf en anderen werkelijk zijn. We hebben in elke situatie altijd opnieuw de mogelijkheid te kiezen voor Liefde.

Als cursisten van Een Cursus in Wonderen kunnen we tegen vragen aanlopen. Je vraagt je bijvoorbeeld af hoe je de Cursus in een bepaalde situatie in je leven kunt toepassen. Je bent van harte welkom om tijdens een van de onderstaande ontmoetingen je vraag of situatie in te brengen. Ik wil je helpen om jouw antwoord te vinden.

Aanmelden:    www.herinnerliefde.nl

Bijdrage: je kunt achteraf vrij geven