Zijn wij ons brein, of zijn we meer dan dat? Mij lijkt het wel duidelijk. Ja,  we hebben een persoonlijkheid die met ons lichaam verbonden is. Maar we zijn wonderlijk genoeg ook nog in staat om van een afstandje naar onszelf te kijken. Dat vermogen, het observeren van onze eigen gedachten en gedragingen, heeft niets met hersenfuncties te maken. Dat zit in onze essentie, of zo je wilt, onze ziel.

Er bestaan grote verschillen tussen de persoonlijkheid – hoe we voelen, denken, doen – en onze essentie. De een is tijdelijk, grillig, in beweging. De ander daarentegen zuiver, tijdloos en in rust. Hij draagt prachtige namen als Christusbewustzijn, Goddelijke Vonk, Boeddhanatuur, of Stille  Waarnemer. En hij is in elk individu aanwezig. Daarom wordt ook wel gezegd dat we in wezen al verlicht zijn, al merken we daar zelf misschien niet zoveel van…

Via onze essentie zijn we verbonden met de kern van al wat leeft, met de natuur, de kosmos. Verhalen van over de hele wereld spreken daarvan. Het is de reden dat in het oude Egypte de natuur heilig was, wat bijvoorbeeld blijkt uit mummies van dieren als apen, katten of krokodillen. Indianen verbonden zich eerst met de ziel van de dieren voor ze erop gingen jagen en betoonden hun respect, door niet meer te nemen dan nodig was. In het Christendom werd alles door God geschapen, wat de hele kosmos in feite tot een soort familie van elkaar maakt… en ook in het boeddhisme kom je het beginsel van die onderlinge verbondenheid tegen. Alle dingen ondersteunen elkaar, leert het, niets bestaat op zichzelf. Als je alles om je heen met eerbied behandelt, respecteer je dus in feite ook jezelf.

Maar wacht eens, als die essentie niet met ons lichaam verbonden is, bestaan we dan uit twee delen? Eigenlijk wel, als ze niet samenwerken. Daarom kunnen we ons ook zo rusteloos voelen, zo onvoldaan, zo moe. Dat is de dualiteit. Pas door persoonlijke natuur en essentie opnieuw met elkaar te verenigen, maak je jezelf weer tot één geheel (het woord ‘heel’ is, veelzeggend genoeg, verwant aan ‘heilig’). Met dat helen bezig zijn, maakt het leven vanzelf al lichter en gelukkiger. Want als je meer vanuit je essentie kunt leven, creëer je vanuit je persoonlijkheid een heel andere wereld om je heen. Eentje waarin plaats is voor liefde, compassie en vrolijkheid en waarin het omgaan met negatieve emoties gemakkelijker wordt. Daarbij denk ik meteen aan de Dalai Lama, die ooit in een interview zei: ‘Ik ben heel vaak boos. Maar het is ook zo weer over…’

Onze essentie is als een spiegel die al onze gedachten en gedragingen weerkaatst, zonder oordelen of hechten. Toch heeft hij wel verschillende kwaliteiten die je kunt ervaren. Hij is onze innerlijke Vrijheid. Hij is diep Vertrouwen en daardoor ook de afwezigheid van angst. Als we bang zijn, kan hij dat waarnemen, maar hij verbindt zich daar niet mee, laat het alleen maar aan ons zien. Dat betekent dat je zelf kunt kiezen of je iets met zo’n emotie wilt doen, actie onderneemt of niet – zoals de Dalai Lama ervoor kiest om zijn boosheid meteen weer los te laten. Onze essentie is ook pure Aanwezigheid, de rust van het ‘Ik ben’. Dat is het veelbesproken in het nu zijn. Tenslotte is onze essentie Goedheid, die het hart vult met medevreugde, liefde en compassie – een gevoel dat velen van ons wel eens hebben ervaren.

Er bestaat een verhaal over twee boeddhistische monniken die een woest stromende rivier overstaken. Een jonge vrouw stond bij het water, zij wilde ook graag naar de overkant, maar durfde niet. De oudere monnik tilde haar op en loodste haar veilig door de stroming. Zwijgend liepen de twee mannen daarna een tijdlang verder, totdat de jongste zich niet meer kon inhouden.

‘Ik begrijp niet dat je die vrouw hebt aangeraakt,’ riep hij uit, ‘dat is ons toch ten strengste verboden!’

Waarop de oudere monnik antwoordde: ‘Ik heb haar een uur geleden weer neergezet, maar zo te horen draag jij haar nog steeds met je mee…’

Bij Je Bent Nu Hier hebben we deze maand weer cursussen en activiteiten die je kunnen helpen op je weg naar die heelwording. Door het ervaren van de rust en stilte in jou, raak je daar steeds vertrouwder mee en leer je ook steeds beter zien dat je wel degelijk een keus hebt in hoe je denkt en doet, dus dat je geen slachtoffer hoeft te zijn van externe omstandigheden.

Op vrijdag 15 en 22 april zijn er weer workshops Neural Stimulation, die je kunnen helpen om het energieniveau van je lichaam te herstellen en fysiek en mentaal in balans te komen. En op 24 april kun je genieten van een heerlijke avond met lichtmeditatie, didgeridoo en klankschalen. Zie onze agenda voor het hele programma. Je bent van harte welkom.

Veel liefs,

Annemarie