De overeenkomst tussen toverspreuken, het Scheppingsverhaal, chantende monniken en een peptalk? Ze draaien allemaal om woorden. En die kunnen je leven danig beïnvloeden…

Zonder enige aarzeling komt er een naam in mij op voor de klankschaalmeditatie die ik tijdens de Haarlemse Geluksroute wil aanbieden: ‘Van Geluk gesproken’… mooier had ik het niet kunnen wensen. Woorden geven immers aan wat je voelt, maken het echt. Je zet het daarmee neer, opeens is het werkelijkheid. Het allermooiste voorbeeld daarvan vind je in de eerste zin van het Scheppingsverhaal, in de Bijbel: ‘In den beginne was het Woord…’ Want zo worden hemel en aarde geschapen: door er een woord aan te geven, de naam van alles te noemen. Wij doen dat zelf ook. Al creëren we geen zonnen en manen, we bepalen wel of iets of iemand ‘goed’ is of ‘slecht’ en vormen zo onze eigen levenssfeer, met daarin onze hoogstpersoonlijke sterren (goed) en boze wolven (slecht).

Woorden van liefde of haat, vriendelijk of onaardig, welgemeend of geveinsd – er ligt een wereld van verschil tussen. Dat kun je zelfs al merken, wanneer je ze alleen maar leest. Ze hebben een ongelofelijke macht en kracht. Ze kunnen een ander maken of breken, maar degene die ze uitspreekt net zo goed.

Goede feeën en boze heksen maken ook gebruik van woorden. Dan heten het ‘toverspreuken’. Hun klank en trilling is in staat, om de werkelijkheid te veranderen – of  zijn ze zo overtuigend, dat de mens die ze over zich uitgesproken hoort, ze gelooft en zelf waar maakt? Een beetje zoals met placebo’s, die een positieve verwachting geven, en nocebo’s, die juist negatief werken? Er zijn verhalen bekend over medicijnmannen, die een gezond iemand vertelden dat hij binnenkort zou sterven. Wat vervolgens dan ook echt gebeurde, daar zorgde de angst wel voor. En het gekke is, dat we nogal eens onze eigen boze tovenaar uithangen. In plaats van positieve dingen te denken en te zeggen en daar ook naar te leven, geven we maar al te vaak een negatieve draai aan wat we meemaken. Ik ken iemand die altijd uitgaat van het ergste, ‘want dan kan het alleen maar meevallen’. Terwijl mijn oma toch al wist, dat een mens het meest lijdt door wat hij vreest – en dat nooit op komt dagen!

In het boeddhisme voert het Achtvoudige Pad naar de opheffing van het lijden; voor het gemak noem ik dat maar even ‘geluk’. Vrijwel aan de begin van dat pad vind je het belang van de juiste gedachten en intenties, zoals welwillendheid en liefdevolle vriendelijkheid. Dat is wijsheid. Daarna volgt het meteen juiste spreken: niet liegen, niet lelijk over anderen praten, geen harde woorden of zinloos geklets. Het chanten van de monniken past daarin. Zij zingen of reciteren mantra’s, die door hun klank en trilling alleen al een helend en positief effect hebben. Daarbij bevatten zij een boodschap die je jezelf door de herhaling inprent, dus de woorden werken twee kanten op. De liefdevolle mantra Om Mani Padme Hum betekent: ‘Ik eer het juweel in de lotus’, dat wil zeggen de wijsheid. En elke lettergreep heeft daarbij ook weer een eigen betekenis en uitwerking. Zo zijn er in alle culturen veel teksten, gezangen en gebeden, die een positieve invloed hebben op degene die ze zingt en op de toehoorders.

Wat betekent dit nu in de praktijk van alledag? Allereerst, dat gedachten en de daaruit volgende woorden van positiviteit, liefde en oprechtheid belangrijk zijn. Voor jezelf en voor anderen. Het zijn trillingen die je wereld mooier maken. Volgens de wet van de aantrekkingskracht trek je daarmee een zelfde energie aan, dus je bent niet alleen een prettig mens voor anderen, maar ook voor jezelf. Spreek uit wat je gelukkig maakt, waar je dankbaar voor bent. Hardop, in gedachten of schrijf het op: geef er woorden aan. Maak eens een complimentje, zeg iets vriendelijks, glimlach… Dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Van geluk gesproken!

Je Bent Nu Hier is een bijzonder plekje in Haarlem. Je bent van harte welkom bij onze activiteiten tijdens de Geluksroute, maar natuurlijk ook daarna. Ik wens je een prachtige maand en hoop je te zien!

Liefs,

Annemarie